Akd Kids Anaokulları Balçova Temsilciğine Hoşgeldiniz! Balçova Anaokulu
Anasayfa
+90 (232) 259 45 41 - 42  
0505 805 85 12  
balcova@akdkids.com
Facebook Sayfamız


 Balçova AKD Kids | ANNE - BABA OKULU

KORKU GEÇİCİ BİR DURUMKEN

 

 

       Kimse bu dünyaya baÄımsız, otonom veya kendinden sorumlu olarak gelmez; ancak geliÅimle bu yetilere sahip olabiliriz. Hepimiz geliÅtikçe hayatla baÅetme yetilerimiz artar, üzerimize düÅen sorumlulukların farkına daha kolay varır ve bunları taÅımayı daha rahat öÄreniriz. Kendi sorumluluklarımızı taÅımayı öÄrendikçe de geliÅiriz. Burada karÅılıklı bir iliÅki söz konusudur.

 

       “Ben bunu yapabilirim!” demek ve bunu keÅfetmek, kuÅkusuz çocukluÄun en büyük zevklerinden biridir. ÇocuÄun görev duygusuyla deÄil de geliÅmesinin ve olgunlaÅmasının bir sonucu olarak, bir takım iÅler baÅardıÄının anne ve babası tarafından ona hissettirilmesi çocuÄu mutlu kılacaktır. Kendine güveni artan çocuk sevinç çıÄlıkları atar, “Ayakkabılarımı baÄlayabiliyorum!” “Masayı toplamaya yardım edebilirim!” Bu örnekler bize geliÅim sürecinde “yetenekler”in “sorumluluk alma” ile ne kadar baÄlantılı olduÄunu gösteriyor. Bu tecrübeler çocuÄa büyük bir zevk, mutluluk ve onur verir, ancak çocuÄun geliÅmeye devam etmesi için çaba göstermesi zorunludur.

 

       Çocuklar geliÅtikçe, tercihleri aileleri tarafından yapılır, tüm kararlar yine onlar tarafından alınırsa, çocuklara hiç bir sorumluluk yüklenmez ve onlardan hiçbir Åey beklenmezse, burada bir tehlike var demektir. Çünkü böyle bir tutum çocukların diÄer insanlara baÄımlı olarak yetiÅmesine neden olacaktır. BaÅka bir deyiÅle, birey olma duygusunu yeterince tadamayan, yaÅlarının gerektirdiÄi yeteneklere sahip olmaktan yoksun ve tabii ki sorumluluk almaktan kaçan çocukların yetiÅmesine neden olacaktır. Çocuklardan çok fazla Åey beklenmesi de doÄru deÄildir. Kapasitelerini aÅan istekler,  çocuÄu pasif olmaya iter. Yenilgi ve yetersizlik hisleriyle boÄuÅan çocuk, hiç bir zaman birey olmayı öÄrenemeyecek ve sorumluluk almaya cesaret edemeyecektir.

 

       Aileler çocuktaki yetenekleri ve sorumluluk alma duygusunu besleyecek olanaklar yaratmalıdır. “Ä°taat etme” yerine “birlikte çalıÅma” önem verilmesi gereken bir deÄer olarak vurgulanmalı, çocuk düÅünmeye zorlanmalıdır. Olaylarla sonuçları arasındaki sebep - sonuç iliÅkileri çocuÄa öÄretilmeli, aileler içinde saÄlıklı bir insanın geliÅebileceÄi güvenli bir çevre yaratmalıdır. Çocuklar kabul gördükleri bu çevrede birbirlerine güvenmeyi ve saygı duymayı daha rahat öÄrenirler.

 

Aileler ayrıca çocuklarına her konuda yaÅlarına uygun seçenekler ve

sorumluluklar sunabilmelidir. Mesela çocuÄa ev iÅlerinin düzenlenmesine katkıda bulunabileceÄi sorumluluklar verilebilir; masayı temizlemek, çöpü apartman görevlisine vermek, odasını toplamak gibi. Böylece çocuk ailenin bir üyesi olarak kendini önemli hisseder. Çocuk baÅarılarından dolayı kutlanmalı, sorumluluk aldıÄında övülmelidir. Anne-baba çocuÄunun yeteneklerine ve deÄerlerine inanmalıdır.

      

Sorumluluk alma, özerklik (birey olma) ve olgunlaÅma ancak ve ancak deÄer olarak kabul edildiÄinde ve amaç olarak seçildiÄinde gerçekleÅebilir.

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:

Branden, N. (1996). Taking Responsibility, ‘Self-Reliance and The Accauntable Life’. New

York:  Simon & Schuster.

 

 

SORUMLULUK KAVRAMININ KAZANDIRILMASINDA

EVDE DÄ°KKAT EDÄ°LMESÄ° GEREKEN NOKTALAR

 

 

 

    ÇocuÄunuzun sorumluluklarını belirlemesine yardımcı olabilir, sorumlulukları üzerine konuÅabilirsiniz. ÇocuÄunuza hangi iÅlerden sorumlu olacaÄına karar vermesi için fırsat verin.

 

    Belirlenen sorumlulukları (anne-baba-çocuk) listeleyip ve herkesin görebileceÄi bir yere asabilirsiniz, çocuÄunuz arzu ederse kendi sorumluluklarının resmini yapabilir.

 

    ÇocuÄunuz kaç yaÅında olursa olsun, ona her zaman bir iÅi nasıl yapacaÄını adım adım anlatın. Bu dersleri zaman zaman tekrarlamaya hazır olun.

 

    ÇocuÄunuzun her yardımcı oluÅunda olumlu geribildirim verin. Amacınızın; bu iÅlerle çocuÄunuza kendini gösterme ve bir iÅ baÅarmanın gururunu yaÅama fırsatı vermek olduÄunu unutmayın.

 

    Ä°Åler sizin istediÄiniz kadar iyi yapılmadıÄında üzülmeyin. ÇocuÄunuzun denediÄi için gurur duyması ve tekrar deneme cesaretini taÅıması daha önemlidir.

 

    ÇocuÄunuzu dinleyin. EÄer iÅlerini yapmakta güçlük çekiyorsa, nedenini bulun  ve onun bu sorunu çözebilmesi için yardım edin.

 

    Her hafta sonu “sorumluluklarımız” toplantısı yapabilir, toplantıda yerine getiremediÄiniz ve getirdiÄiniz sorumluluklar üzerine konuÅabilirsiniz.

 
 ANNE BABA OKULU

ÇOCUK VE SORUMLULUK
 
DAVRANIŞ SORUNLARI
 
ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI
 
GÜVEN
 
NEDEN OKUL ÖNCESİ
 
BANA KARDEŞ GELİYOR!!
 
ÇOCUĞUM İLK OKULA HAZIRMI?
 
KURAL KOYMANIN KURALLARI
 
TUVALET EĞİTİMİ VE YAŞANAN PROBLEMLER
 
İYİ UYKULAR ÇOCUKLAR
 
OYUN VE ÇOCUKLAR
 
ÇOCUKLAR NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR
 
KORKU GEÇİCİ BİR DURUMKEN
 
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
 
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUL FOBİSİ
 
ÖNERİLER
 
ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR!!
 
ÇOCUK DOĞRUYU SÖYLEMEDİĞİNDE?
 
ÇOCUKLARIMIZLA SAĞLIKLI İLETİŞİM
 
ANAOKULU ÇOCUKLARININ DUYGULARINI ANLAMALARINA YARDIM ETMENİN FAYDALARI
 
ÇOCUKLARINIZA ''BUGÜN OKUL NASIL GEÇTİ'' DİYE SORMADAN OKULUN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMANIN 25 YOLU
 
İNCE MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ.
 
ELEKTRONİK CİHAZLARIN ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
İKİZLER VE EĞİTİMİ
 
ANAOKULU\'NDA UYUM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER
 
TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
ANAOKULUNDA ÇOCUK
 
 
 

Korutürk mah. Tayfun sok. No:15 (Niyazi Uğur Camii sokağı, Ekonomi Üniversitesi civarı) Balçova/ İZMİR 
+90 (232) 259 45 41-42   
balcova@akdkids.com                                                                                Anasayfa | Kurumsal | Eğitim Bültenleri | Foto Galeri | Yemek Menüsü | Bize Ulaşın

AKD KIDS ANAOKULLARI - BALÇOVA TEMSİLCİLİĞİNE HOŞGELDİNİZ
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN
    İzmir Anaokulları Rehberi Üyesidir