Bulunan Sonuçlar

Arama Kriteri

1 Aralık

NEDEN OKUL ÖNCESİ

Okul öncesi dönem hayatın altın çağıdır. En yoğun öğrenme 0-7 yaş arasında gerçekleşir. Yaşamamız boyunca öğrendiklerimizin %80ini 0-7 yaş arasında öğreniriz. Bu gerçek, okul öncesi dönemin neden bu kadar önemli olduğu ve bu dönemde alınan eğitimin anlamı üzerinde bizleri düşünmeye sevk etmektedir.

Çocuklar okul öncesi eğitim ile sosyal, duygusal fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanır ve geliştirirler.


Sosyal olarak paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, karşılıklı konuşmayı, oyun kurmayı, yaşıtları ile çıkan çatışmaları çözmeyi, kendini korumayı ve diğer çocukların haklarına saygı göstermeyi öğrenir.


Yemek, uyku, tuvalet gibi öz bakım becerilerini kazanmak, anne-babadan ayrı kalmak duygusal gelişimine katkıda bulunarak kendine güvenini artırır.


Anaokullarındaki kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması ise çocukların ince motor becerilerini geliştirir. Ayrıca koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de kaba motor fonksiyonlarını kullanır ve geliştirir.


Anaokulundaki nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi çeşitli faaliyetler çocuğun matematik ve bilim becerilerinin gelişmesini sağlar.


Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir.
arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak dil becerilerini geliştirir.
kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak gibi faaliyetler de dikkat ve konsantrasyonun artmasına ve erken okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olur.