Bulunan Sonuçlar

Arama Kriteri

1 Aralık

OLGUNLAŞMA ÇALIŞMALARI

Değerli Velilerimiz ;

                Bizler;  mutlu , sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmeyi hedefliyor ve bu konuda yapılması gerekenleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

                Çocuklarımızın her konuda, tam olarak ilkokula hazır olması bizim öncelikli hedeflerimizdendir.Yapmış olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmaları, çocuklarımızın bütün gelişim alanlarında ilkokul sürecine hazır olmalarını sağlayacak içerikte planlanmıştır.

                Okulumuzda ki tüm bu çalışmalara ek olarak, siz değerli velilerimizin de bu sürece büyük katkılar sunabileceğini bilmekteyiz.

                Okul dışında ki zamanlarda yapılacak olan bu örnek çalışmalar sayesinde çocuklarımız eğitim öğretim sürecine çok daha iyi hazırlanacaklardır.  Sayı ve dil kavramı, el göz koordinasyonu-ince motor kas gelişimi ve dikkat geliştirme etkinlikleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar şöyle olabilir;

Dikkat Geliştirme Etkinlikleri : İlkokul döneminde en yoğun karşılaşılan sorunların başında öğrencilerimizin kısa ve çabuk dağılan Dikkat Toplama Becerileri gelmektedir. Bu konu da eğlenceli ve dikkat gelişimini destekleyen yayınlar ve eğitim setleri öncelikli tavsiyemizdir. Oyuncak seçiminde de Zeka ve Dikkat Gelişimini destekleyen eğitsel oyun ve oyuncakların seçimi yararlı olacaktır.

Dil kavramı:5-6 yaşındaki çocuğun, dili kullanımı bir yetişkin diline benzer. Sosyal etkileşimde konuşma artar ve konuşmanın anlaşılır biçimde olduğu görülür. Çocuklarımız büyüdükçe, yetişkinleri daha az taklit etmeye başlar ama taklit eder. 5 yaşına geldiğinde olayları sırasına göre anlatır. “Elimi yıkadım ve yemeğimi yedim” gibi. Olayları “ önce-sonra”, “sırasına dizme”; geçmiş, şimdiki, gelecek zamanı kullanımı gelişir. Çocuk, 5 sözcük içeren cümleler kurabilir.Araştırmalar çocukla ne kadar çok sözel iletişim kurulursa çocuğun dil gelişiminin o kadar arttığını ve yönergeleri daha iyi anlayıp karşılık verdiğini göstermektedir. Dolayısıyla çocukla daha fazla iletişim kurup model olma yoluna gitmeliyiz.

Sayı Kavramı:Okul öncesi çocukların sayı kavramını kazanmaları; birbirine benzeyen nesneleri sınıflara ve gruplara ayırmaları yani sınıflandırma becerisiyle ilgilidir.Nesnelerin farklılıkları arasında bir düzenleme yapma yani sıralama becerisi, birebir eşleştirme becerisinin kazanılması yaşa bağlı olarak 5 yaştan 8 yaşa doğru önemli bir artış göstermektedir.

Sayı Kavramı İle İlgili Olarak Yapılabilecek Çalışmalar;

1. 1’den 10’a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından model olarak çizilen rakamın eşini bulma

2. 1den 10’a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından söylenilen rakamı bulma

3. 1’den 10’a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından gösterilen rakamı okuma

4. Sözel yönlendirme ile çocuğun 1’den 10’a kadar saymasını isteme

5. Verilen rakamlar arasını (5-9 gibi ) sayma

6. Verilen rakamdan geriye doğru sayma

7. Değişik sayılardaki nesneleri eşleştirme

8. İki yazılı rakamdan (5 ve 9 gibi) hangisinin daha az (veya daha fazla) olduğunu söyleme

9. Bir sayı kümesini sıraya dizme, okuma ve istenilen rakamı göstermesini isteme

10. Verilen iki nesne grubunu sayma ve verilen rakamla aynı olup olmadığını belirleme

11. Verilen iki nesne grubunu sayma ve hangisinin daha az (veya daha fazla) olduğunu söyleme

12. Bir nesne grubu ile birlikte verilen rakamdan ve hangisinin daha fazla olduğunu söylenme

13. Nesne grupları ve rakamlar verilerek, eşleştirmesini isteme

14. Nesneleri sayarak, üç nesne grubundan en az (en fazla) olanı söyleme

15. Bir rakam verilerek, bu rakama uygun sayıdaki nesne grubunu göstermesini isteme

16. Verilen iki nesne grubundan daha fazla olanı bulma  ve daha sonra fazla olan gruptan az nesne sayısı kadar nesne çıkarma ve kalan nesne sayısını söyleme

17. Bir’den 10’a kadar ritmik sayarken, atlanılan sayının hangisi olduğunu söyleme

18. Sıralanmış nesne resimlerinden söylenilen sıradaki nesneyi gösterme

19. Sıralanmış sayı kartlarından atlanılan sayıyı bulma

20. Sıralanmış nesneleri sıra sayısı ile sayma (birinci, ikinci, üçüncü gibi)

21. Verilen küme ile aynı, daha az, daha fazla sayılarda kümeler oluşturmalarını isteme

22. Nesneleri sıralarken birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarını kullanma

El Göz Koordinasyonu: Resim yapmak, yazı yazmak ve çizmek için gerekli olan beceri el göz koordinasyonudur. Bu beceri öğrencide bilek hakimiyeti, parmakların kullanımı, elin sayfa üzerindeki esnekliği, kalem tutma becerisi, bedenini koordineli olarak kullanma ve denge duygusunun gelişmesiyle ilerleme gösterir.

AİLEYE ÖNERİLER

Parmakların  kullanımını (ince  kas  becerisi)  geliştiren,  el  becerilerinin  ön  plana  çıktığıçalışmalara yönelik önerilerimiz şunlardır:

  1. Kendi başına yemek yeme,
  2. Bağcık bağlama, düğme ilikleme, fermuar açıp kapama
  3. Kurabiye yapma, ipe boncuk dizme, mandal açıp kapama
  4. Geometrik nesnelerin bulunduğu kutunun içine bonibon koyma ve çocuğunuzdan nesneye değmeden bonibonları toplamasını isteme.
  5. Pirinç ve bonibonun karıştırıldığı bir kaptan, pirinç veya bonibonu ayıklamasını isteme
  6. Oyun hamuru çalışmaları,hamuru istenilen yumuşaklık kıvamına getirebilme,
  7. Kâğıt yırtma, makasla gazeteden, dergilerden resim kesme, çizgilerden taşırmadan boyama yapma yapıştırma çalışmaları,
  8. “Bu bardağı bir parmak boşluk kalıncayakadar doldur” gibi davranışı tanımlayan net yönergeler vererek becerinin gelişimine katkıda bulunma. (Yönlendirici ve cesaretlendirici olunmalı, öğrenci suyu dökme konusunda endişe duymamalıdır)
  9. Bedenini kullanabileceği oyunlar oynama(top oyunları, ip atlama vb.)

 

Bu becerileri geliştirmek  için çizgiler, sayılar, etkinlikler gibi içeriklerden oluşan kitaplardan da faydalanabilirsiniz. Unutmayın ‘‘Şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel ve güzel bir çocuk var! O da, sizin evinizde yaşıyor’’

BALÇOVA AKD KİDS REHBERLİK